Omskärelsen rent historiskt har sina rötter i Faraoniska Egypten och som därifrån smögs in i judendomen och vidare till islam. Med andra ord, omskärelse är en sed som är minst 6000 år gammal.

Enligt Firas Alsawah, forskaren i forntida civilisationer i Mellanöstern, var seden som symbol som de vigde prästerna utövade för att markera sitt offrande av sin manlighet till modergudinnan. Att präster klär sig än idag i långa klänningar är bara kvarleva från de matriarkala tiderna när gud var en kvinna. Nu sitter vi, 6000 år senare i en studio för att diskutera varför man ska inte göra detsamma mot små barn (som av evolutionära skäl asexuella).


Hursomhelst, det finns alltid goda argument och dåliga argument för att bevara seden. Här kommer några bra argument för att inte skära i små friska barn:


1. Barn har precis som föräldrarna rätt till sin religionsfrihet. De får välja när de ska bli vuxna om de vill tillhöra en religion som vill ha dem omskurna eller inte.

2. Ingen har rätt i att skära i någon annan utan medicinska skäl. Vill man vara omskuren så får man göra det själv.

3. Omskärelse är ett ingrepp som inte går att ångra och därför är det viktigt att den som utsätts för det bör förstå konsekvenserna av det.

Å andra sidan, omskärelseanhängare, har extrem dåliga argument för sin sak när det egentligen finns goda argument för det. De är så känslomässigt inblandade att de har svårt att komma med det allra viktigaste argument i frågan. Nedan ska jag nämna några dåliga argument för omskärelse och sedan får jag själv komma med den bästa argument för omskärelse.

Dåliga argument:
1. Många barn kommer att omskärs över köksbordet. “Är det argument för eller emot omskärelse? Folk kommer alltid att bryta mot lagen, men det ingen ursäkt för att inte ha lag för något”

2. Omskurna barn kommer att bli stigmatiserade och utpekade. “Om det inte har hänt något liknande med omskurna flickor trots att ingreppet på flickor är mycket allvarligare, varför skulle det ske med omskurna pojkar?”

3. Omskärelse på pojkar är inte detsamma som könsstympning på flickor. “Nej, det finns grader i helvetet också, dock, att skära i ett friskt barn blir inte bättre bara för att skära i friska flickor är väldigt dåligt”.

4. Omskärelse på pojkar är en del av den judiska identiteten för judiska barn. “Nej, det finns inga judiska barn, dock, det finns barn till judiska föräldrar, barn har inte valt att bli judar, man väljer sin religion när man blir mogen för det”.

5. Det var så det började på 30 talet.”Goodwin law, extrem dåligt argument”

6. Religionsfriheten för föräldrarna!”Dock, det handlar inte om föräldrarna, föräldrarna får skära i sig själva hur mycket de vill, det handlar om barnen och deras rätt till sin egen religionsfrihet.

7. Omskärelse skyddar mot könssjukdomar.”Knappast aktuellt med könssjukdomar för spädbarn, annars vi skulle ha sett spädbarnskondomer”


Ovan var sju urdåliga argument som hörs tyvärr ofta. Men det allra bästa argument för omskärelse hörs sällan. Det stavas “Statism“. Ska verkligen staten bestämma vilka seder, traditioner eller kultur en familj, klan, nation ska ge sina barn? Om vi nu ska hålla på och be staten om att förbjuda saker betyder det inte att vi samtidigt ger staten mer makt över oss själva som individer i samhället. En stat med så stor makt över individerna kommer den dag det blir en annan majoritet för en avskyvärt åsikt i samhället att ha möjlighet att tvinga oss för att göra saker vi inte vill göra.


Jag är fullständig mot omskärelse, en förkastlig sed. Men att staten ska ägna sig åt att bestämma vilka traditioner som ska föras över från föräldrar till barn är extrem sort av överstatlighet som passar mer i en socialistisk, kommunistisk eller islamistisk diktatur och inte i ett demokratiskt samhälle.


Som jag sa tidigare, frågan är komplicerad, dock, vi måste jobba hårdare som civilt samhälle för att informera föräldrar och skapa opinion för att barn ska ha rätt till sin egen kropp precis som vi har åsikt idag om att kvinnor äger sina kroppar. Min roll som förälder att skydda mitt barn och älska det som det är.

Bassam Al-Baghdady
Ordförande för Centrum för Sekulär Bildning

Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares