Granskning

Sprida fred och skapa förståelse istället!

Sprida fred och skapa förståelse istället!

"Homosexualitet är ett förskönande namn för att beskriva sexuell abnormitet" Säger hatpredikanten Noureddine al-Khademi som befinnar sig i Stockholm idag för att föreläsa på Muslimska familjdagarna i Kistamässan. Han tillägger i denna video "i grunden homosexualitet är perversitet och avvikelse från religion och moral" och därför dömde Gud Lots folk till…