Kollektiva ideologier utgår från idén att historien formas av en kamp mellan två olika solida kollektiv. De goda, vi, och de onda, alla som inte ställer sig på vår sida. Världen enligt dessa ideologier är svart eller vit. Inga möjliga nyanser finns där.

National socialism (Nazism) till exempel ser historien som en kamp mellan olika raser. Den goda rasen, den ariska, är den ras som ses mest lämpat för att segra över alla andra då den är den överlägsna rasen utifrån kriterier nazisterna själva ställer. Eftersom själva idéen om rasernas kamp är falsk, leder denna idé oundvikligt till massförstörelse och lidande.

Kommunism är en annan kollektiv ideologi som ser historien som en kamp mellan proletariatet och överklassen. Proletariatet ses som den ”goda” klassen medan överklassen är alltid de ”onda”. Genom att tillskriva sin motståndare onda egenskaper rättfärdigar man övergreppen mot motståndarna. Precis som nazismen, ledde kommunism till stort lidande, massförstörelse och oskyldiga miljoners död.

Islamismen är en äldre, minst lika destruktiv ideologi som nazism och kommunism. Islamismen ser historien formas i en kamp mellan de rättrogna och de otrogna. De otrogna är alla andra som inte delar islamismen sin grund idé om en världsomfattande global Kalifat. För att nå dit är alla medel är heliga. Mänskliga rättigheter och individuella friheter är underordnade kollektivet. Fred med de otrogna är inte mål i sig utan bara ett medel för att vänta ut dem tills vi är starka nog att krossa dem.

Kollektivet i alla dessa tre ideologier och de som representerar kollektivet överordnade individen. Individen ses som en byggsten i den stora muren och ska leva enbart för att förverkliga kollektivet inte sig själv. Det är inte dig själv, dina drömmer och önskningar som ska styra ditt liv, det är vad kollektivet anser att du ska uppfylla. Avviker du från kollektivet anses du som desertör, otrogen och anti-revolutionär. Under dessa ideologiers blomstertid straffas desertör med döden.

Historien formas inte i en kamp mellan två klasser, raser eller religioner. Historien formas av våra dagliga prestationer och kamp för en bättre värld för alla. Det är inte min hudfärg, min tro eller min plånbok som säger vem jag är som människa. Det är mina handlingar och min karaktär. En bättre värld formas när vi gräver ner vår yxa mot andra som våra ideologier beskriver som onda. De onda är de som ser på människor som flock och behandla dem efter det. Människor är inga flock, utan individer med egna viljor, drömmer och erfarenheter. Kan vi se människan bakom hudfärgen, religionen eller etnicitet då kan vi skapa en bättre värld tillsammans.

Bassam Al-Baghdady
Följ mig på twitter @Bassamius

Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares