Rasism är en anti-vetenskaplig idé som har sina rötter i vanföreställningen om att människor består av olika raser. Rent vetenskapligt är vi alla levande människor idag hör till en och samma ras och den är Homo Sapiens. Det har funnits tidigare andra människoraser i historien såsom Neandertalare och Homo Erectus. Dock, den anti-vetenskapliga idén om att människor består av olika raser lever vidare och verkar blomstra i vissa kretsar där människor söker sig till förenklade förklaringsmodeller såsom islamism och socialism.

Rasism marknadsförs historisk som en självförsvars mekanism för att skydda den ”goda rasen” från att gå förlorad. Islamism var föregångare till nazismen i den här avseende när den placerade araberna som en krona över alla andra människor och folkgrupper som den ”bästa nationen bland människorna”. Man kunde se tydligt konsekvenserna av denna vers i Koranen senare när islamism började utvidga sin mark. Oavsett vilken mark eller folkgrupp hade denna ideologi erövrat placerades araberna som herrefolket över alla andra. Man utrotade hela folkgrupper och försökte utrota ännu fler under historiens lopp. Arabism som en extrem rasistisk rörelse kan än idag ses bland många politiska och religiösa rörelser i Mellanöstern och Nordafrika. Saddam Hussein , Hafez Assad och Jamal Abdul Naser är exempel på tre moderna politiska och militära ledare som drevs av tanken att araberna är herrefolket över andra.
National socialism (Nazism) är ett annat exempel på rasistiska ideologier som försökte utrota andra folkgrupper som ansågs mindervärdiga än arierna. Få idag kan beteckna National socialism eller islamism som goda ideologier. Ännu färre betecknar sig själva som islamister eller national socialister. Dock, det gör inte att rasism blir mindre farligare då vi har en ny rasism på uppgång. Den goda rasismen.

Den nya rasismen är precis som den gamla rasismen, med samma gamla motiv om att bevara något ”element” från att gå förlorad. I det här fallet man försöker bevara andras kulturer, religioner och traditioner från att gå förlorade. På det sättet man distanserar sig från den gamla national socialism (dock inte från islamism). Man ser inga problem med att tillskriva andra folkgrupper egenskaper och beteckna dem i kollektiva termer. Att se på andra människor från andra delar av världen som mindre vetande, inte kan bättre och förstår inte vår komplexa och hög utvecklade kultur är i högsta grad ren rasism, kanske en väl villig sådan. Men, den är fortfarande unken och avskyvärd rasism som aldrig får normaliseras eller bjudas in i fina rum. Tråkigt nog, Det är just det som händer i Sverige idag.

Igår kom ut en riksdagsledamot med att hen stödjer förslaget om att ”ras”-registrera människorna. Förslaget hade tidigare lagt fram av den socialistiska partiet vänsterpartiet. Det är inget konstigt med att socialister tror att människor består av olika raser och att man ska registrera dem. Socialister både i Sverige och Tyskland gjorde det på 30 talet och mycket möjligt att de gör det idag om de får makten. Dock, riksdagsledamoten tillhör ett annat parti som till ytan inte beskriver sig själv som socialistiskt parti, nämligen, miljöpartiet.

Gräver man lite djupare i denna miljöpartistens profil och vilka metoder denna använder för att nå fram till Sveriges högsta politiska församling, klarnar upp en annan bild. Det är inte socialism som ligger bakom denna anti-intellektuella uttalande. Det är islamism. Riksdagsledamoten Leila Ali använde sig av en hel artilleri av religiösa termer och formuleringar för att locka till sig röster inför riksdagsvalet. Nu var det dags att betala tillbaks det valuta hon fick för att komma in i Riksdagen. Vad passar bäst mer än att kartlägga hur många troende, icke troende, homosexuella, judar, araber eller inte araber finns det i Sverige? Det klingar bra för socialister, national socialister och islamister. Det är ett mycket effektivt sätt att tvinga hela samhället i olika kollektiv som man själv önskar sig vara.

Svaga människor är ett stort problem. De söker sig till kollektiv för att känna sig trygga och samtidigt försöker tvinga andra människor i andra kollektiv för att behandla dem utifrån det. Nu har vi dessa svaga människor som vill registrera oss och tillskriva oss olika kollektiv. Dessutom, vi har två riksdagspartier och dess ledning som inte ens yttrar sig mot en sådan mycket allvarlig tramp på vår mänskliga värde och förnuft. Dags att stå på rätt sida av historien så ni slipper skämmas om 60 år eller mer.


Bassam Al-Baghdady

Följ mig på Twitter @Bassamius

Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares