Det som händer i Syrien är oroväckande. Vi kan inte blunda för det trots att vår regering gör det. Förr eller senare kommer det att eskalera på grund av kulturella, religiösa och historiska sprängstoff. Det är hjärtskärande att se människor flyr sina hem, begraver sina barn och med sorg i hjärtat lämnar allt.

Förr eller senare kommer vi att bemöta de söndertrasade människorna som flyr idag, och de kommer att fly till Sverige bland andra länder. Med den takt som vi har tagit emot flyktingar de senaste tio åren kommer vi att ha nära två miljoner nya flyktingar de kommande tio åren.

För att förstå integration måste vi förstå grundläggande sanning om människan. Människan är ett flockdjur. Hon har väldigt svårt att klara sig på egen hand och därför behöver hon tillhöra någon social gruppering i samhället. Detta behov inskriven i våra gener och ingenting kan ändra på det om vi inte ändrar våra gener.

Att välkomna flyktingar med skyltar till ett land är enkelt. Vi såg 2015 hur människor gick ut och demonstrerade för att välkomna flyktingar i Sverige. Men, att välkomna flyktingar i till sitt eget hem och presentera sina egna traditioner och seder upplevs mycket svårare då är det påträngande. Det handlar inte längre om att någon annan, skattebetalare, ska betala för dessa flyktingar, det handlar plötsligt om att du ska ta ditt eget ansvar som människa och välkomna flyktingarna på riktigt. Du ska presentera för de här människorna hur du lever, tänker och var går gränsen för mig och dig i det här landet. Det är svårt, jag vet av egen erfarenhet när jag ute och föreläser, men extrem nödvändigt.

Det finns förstås så många teorier om varför integrationen inte fungerar i Sverige, dock, det största problemet med alla dessa teorier att de utgår från önskad verklighet, inte realitet. Vår högsta ambition när vi talar om integration att invandrare som tar sig till Sverige ska förstå att de bör anpassa sig till våra svenska seder och kultur. Men, i verkligheten är det inget som sägs, görs eller krävs för att förverkliga denna önsketänkande. Vi har inte ens lager, system eller administrativ kultur för att förverkliga detta. Sociala sekreterare, lärare, samhällskommunikatörer och andra integrationsaktörer kan vara hur duktiga som helst, men så länge de saknar verktyg för att fullfölja en värdig integration av människorna som tar sig hit, är det bara bortkastade resurser.

Människorna som häpnar för det jag säger i mina föreläsningar och berättar för mig att de borde ha träffat mig för två eller tre år sedan när de kom till Sverige, lämnar föreläsningen och går. De träffar mig sällan igen och deras liv fortsätter som vanligt i ett segregerat område med handläggare, socialsekreterare och projektledare som bor i ett annat område långt bort från dem. Vi tvingar dem leva i en verklighet som vi gärna flyr ifrån.

För vad skulle hända om vi idag lägger ner arbetsförmedling, socialkontoret och alla integrationsprojekt, varav mina föreläsningar. Vad skulle hände om det eviga och dyra tjatande om integration tystades idag? I princip, inget, inte mer än några tusen arbetslösa handläggare från dessa nedlagda institutioner som söker nya jobb. Varför? För att dessa institutioner inte har haft någon aktiv roll i integrationsarbetet, utan mer eller mindre cementerade segregationen och utanförskap för flyktingarna. De tillhör en svunnen tid och är till för att serva ett Sverige som såg på ett annat sätt än vad det är idag.

Integration behöver stora uppoffringar, kompromissar, förmåga att se på andra människor som jämlika och samtidigt vilja att hjälpa dem till ett bättre liv i det nya landet. Integration kräver att vi obekväma ibland och säger på skarpen när någon går över gränsen. Det handlar inte om oss och att vi ska “dygdsignalera” vår tolerans mot avskyvärda seder. Det handlar om dessa stackare som lämnat sina hemländer för att komma till ett mörkt och kallt land, och värst av allt, ett land där ingen säger till dig vad det är som förväntas av dig.

Bassam Al-Baghdady
Ordförande Centrum för Sekulär Bildning

Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares