Klimatångest eller optimism?

Vi har drabbat av ett allvarligt miljöproblem… och det är våra miljöpolitiker, miljöaktivister och alla andra som får dig att känna skuld och skam för att du lever ditt liv. Men, det är inte första gången.

1894 inträffade en av de största miljökriser som hotade alla större städer i världen mest känd som “Great Horse Manure Crisis”. Bara i London fanns det nära 50.000 hästar som transporterade londonbor varje dag. Varje häst producerade ett par kilo avföring och nästan lika mycket urin. I New Yourk var problemet ännu värre. Där fanns det nära 100.000 hästar. Dessa hästar som var livspulsen för dessa städer blev oundvikligen till ett stort hälso-miljöproblem.

The Times förutspådde 1894 att med den rådande populationsutvecklingen då skulle New York vara begravd under 2.75 meter hästbajs redan om 50 år, alltså 1944. Men det blev aldrig. 1944 fanns knappt några hästar kvar i dessa stora städer.

Det är svårt att inte dra paralleller till dagens miljöproblem som vi står inför. Överpopulation, stora utsläpp som leder till stora hälso- och miljöproblem. Vi står inför en riktig kris. Dock, ännu svårare att undvika att tänka på hur dagens känslostyrda miljödebatt skulle låta då. Bör vi bekämpa hästarna och få de som är beroende av hästar att känna skuld och skam. Skulle vi göra livet till ett helvete för småbarns familjer som är beroende av sin häst för att få vardagen att gå ihop? Skulle vi kräva avstängning av den enda bilfabrik som fanns i landet, då motordrivna fordon ansågs som livsfarliga av fotgängare?

Av rena moraliska skäl ser jag aldrig på public service, dock, då och då dyker dessa kanaler upp när jag startar TV:n. Jag fasar över det som jag ser den senaste tiden om hur miljödebatten helt urartat sig. Det största prestationen som räknas till miljörörelsen i Sverige att de fått må dåligt. Arma och hederliga människor tvingas känna ångest och skam över enkla saker i livet som att äta kött, byta blöja på sina barn eller åka bil för att handla.

Dagens miljöpolitik verkar drivs mest på önsketänkande, nostalgi och romantiserande av tiden före industriella revolutionen. Man tror på fullt allvar att om vi slutar köra bil, använda tvättbara tygblöjor och bli vegetarianer att vi skulle bli miljöneutrala. Den är en anti-intellektuell tes som byggs på en hippie-antagandet att människor en dag kommer att sluta sträva efter något bättre, större eller nyare.

Sedan människan lämnade Afrika har vi orsakat stora och oändliga miljöproblem i alla platser vi råkade befinna oss i. Vi har varit orsaken till att många arter blivit utrotade och ännu fler arter lever under utrotningshot. Om vi ska tala om det största problem som har drabbat miljön är det faktiskt människan själv. Vi är för smarta i jämförelse med alla andra djur och är för dumma för att skydda oss själva och miljön som vi befinner oss i. Men, lösningen enligt den nostalgiska och bakåtsträvande miljöpolitik att vi konsumerar mindre. Det är som att be människorna 1894 om att sluta åka häst. Sådana lösningar har aldrig och kommer aldrig att lösa något miljöproblem någonsin. Dessa oseriösa och bakåtsträvande lösningar är egentligen indirekt farliga och är en del av problemet självt då den hindrar seriösa försök för att lösa problemet.

Den dåliga nyheten att utsläppen kommer att fortsätta öka, till och med om var och en av oss gick med en snurrande vindkraft fläkt över huvudet. 2050 kommer vi vara 10 miljarder människor på jorden, var och en av dessa kommer ha behov av prylar, kläder, skor och allt annat som var och en av oss vill ha. Att be 10 miljarder människor att cykla till jobbet, såsom vissa oseriösa debattörer förslår, är oseriöst och för att vara lite mild, ren dumhet.

Lösningen på klimatproblemen finns i nya teknik och fossilfria kraftkällor inte i att vi ska bromsa utvecklingen och be sönderstressade människor och småbarns föräldrar att ändra sina vanor.

Jag hoppas och tror på miljöpolitik som ser möjligheterna i framtiden, inte blickar bakåt. Framtiden väntar inte på oss, det är vi som skapar framtiden. Låt oss aldrig luras av oseriösa miljöfanatiker som vill få oss må dåligt. Låt oss snarare använda vår hjärnkraft, vetenskap och vår humanitet för att finna lösningar på dagens problem såsom vi gjorde förr. Vi kan göra det!

Bassam Al-Baghdady

Facebook Comments
Bassam Al-Baghdady
No Comments
Posted in:
Bassam Al-baghdady
Comments
There are no comments yet.
Write a comment

Let me know what do you think?