Inom psykologin används termen magiskt tänkande som en beteckning för små barns förenklade bild av kausalitet, d.v.s. orsak och verkan, nämligen att de själva skulle vara orsaken till det som händer omkring dem. Samma magiskt tänkande driver opinionen i Sverige om i princip allt. Våra politiska partier påhejade av statstelevisionen är ett tydligt exempel på ideologiskt styrt magiskt tänkande. Några exempel:

1. Migration: Det kommer att behövas arbetskraft i Sverige om 20 år, om vi öppnar portarna för flyktingar kommer vi lösa problemet samt vara goda på en och samma gång.

2. Integration: Det är den strukturella rasismen i samhället som driver bort invandrare från att vara en del av samhället.

3. Miljö: Det är våra sugrör, plastpåsar och bilar som förstör miljön och smälter polarisarna.

4. Kriminalitet: Det är de svåra socioekonomiska problem som leder att så många invandrare hamnar i kriminalitet.

5. Våldtäkter och hederskultur: Det är patriarkatet och patriarkala strukturerna som finns i alla samhällen som leder till våldtäkter och hederskultur.

Och så vidare…

Man tror på att det finns en magisk koppling mellan två skeenden eller fenomen som uppenbart inte har någon koppling, eller i bästa fall kan förklara en extrem obetydligt del av problemet.

Ett sista exempel:

Den första januari i år blev du som skattebetalare skyldig att finansiera Public Service oavsett om du tittar på det eller ej, oavsett om har TV eller ej och värst av allt, oavsett om du har varit död sedan den andra januari i år eller ej.

Många menade att det är viktigt att ha en neutral TV som är inte beroende av licensbetalarnas vilja att betala. Man tror att staten neutral och därför verksamheter som drivs av staten eller finansieras av staten är neutrala. Men, är staten och institutioner som staten driver neutrala på riktigt?

I den bästa av världarna, ja. Staten bör vara neutral och politiskt färglös då den har till uppgift att serva medborgarna. Men, verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Hur vi än önskar, kommer statens institutioner vara politiskt färgade av den rådande politiska konsensus.

Att nu staten finansierar Public Service kommer det leda oundvikligt till att PS hamna i händerna på de politiska partier som bestämmer hur mycket PS ska få. Visst det talar om ”neutralitet” och vikten av ”oberoende” journalistik. Problemet är, den dag som staten började betala lönerna till journalistkåren på Public Service hamnade PS i beroendeställning för staten, inte publiken. En neutral och oberoende Public Service bör vara frikopplat staten och inte beroende av den politiska klimatet som råder i Riksdagen. Public Service bör spegla medborgarnas vilja och granska makten, inte spegla maktens vilja och granska medborgarna.

Vi behöver definitivt bättre glassögon för att se på verkligheten utan magiskt eller önsketänkande. Vi behöver undersöka verkligheten som den är och inte måla den med våra övertygelser, religiösa idéer och politiska färger. Vi behöver undersöka verkligheten och förstå den om vi vill göra den bättre. Dock, om vi tror att våra övertygelser är viktigare än verkligheten, och många av oss tydligen gör det, då kan vi fortsätta drömma. Det finns ändå tillräckligt många ”godtrogna medborgare” som betalar för vårt magiska tänkande via skattesedeln.

Bassam Al-Baghdady
Ordförande Centrum för Sekulär Bildning

Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares