En kvinnlig lärarvikarie i en friskola i Skåne ville på grund av sin religion inte skaka hand med en manlig skolvärd. Med andra ord, hon hälsar på andra lärare utan några problem, men just till manliga lärare vägrar hon sträcka fram handen, istället lägger hon den mot sitt bröst.

Hon vill alltså ha rätt att könsdiskriminera sina kollegor och som försvar för detta beteende lyfter hon fram det alltid vinnande kortet, sin religion.
Rektorn i skolan handlade så logiskt och rationellt som en rektor bör göra. Han avslutade hennes uppdrag och skickade hem henne. Den kränkta manliga kollegan var så hövlig att han tyckte att det räckte med det och ville inte stämma henne för den kränkning hon utsatt honom för. Men, nej, hon tycker att hon har rätt att diskriminera för att hennes religion påbjuder det, och bestämmer sig för att stämma skolan för diskriminering till Arbetsdomstolen.
hon tycker att hon har rätt att diskriminera för att hennes religion påbjuder det
Ännu värre är att fackförbundet Unionen ställer sig bakom kvinnan i det absurda fallet.
Låt oss utföra några tankeexperiment för att se hur orimlig hela situationen är.
Hur skulle rektorn ha reagerat om den manliga läraren var en religiös mormon som vägrat ta en muslim i hand? Vad skulle hänt om en annan kvinnlig lärare hade vägrat ta lärarvikarien i hand för att hon var tjock? Hur skulle hon känna sig om rektorn hade vägrat att anställa henne i skolan då det stred mot hans religion att anställa kvinnor?
Alla dessa absurda situationer avslöjar en unken människosyn. En människosyn som får mer och mer fäste på våra arbetsplatser och i skolor.
Fast, har man inte rätt att utöva sin religion på sitt eget sätt?
Jo, man har rätt att tro på tomtar och troll också, men man ska akta sig för att ta med sig sin religion till sin arbetsplats.
Vad hände om alla tog med sig sina religiösa övertygelser och egna moraliska föreställningar till sin arbetsplats? Hur många religioner och moralkoder bör en arbetsgivare hålla sig med?
Att åberopa sin religion på arbetsplatser skulle i förlängningen leda till förödande konsekvenser. Steg för steg skulle arbetsgivare gallra ut dem som kan misstänkas vara religiösa. Det skulle inte drabba bara dig utan många andra oskyldiga som råkar klä sig som du eller ha ett lika exotiskt klingande namn som du. Jag tror att varken du eller någon annan vill att vi hamnar där.
Om du inte kan skaka hand på grund av din religion, då är skolan fel plats för dig. Du kan alltid hitta ett annat jobb där du inte behöver träffa människor som vill skaka hand med dig på det sätt vi gör här i Sverige. Du kan också hitta ett jobb med likasinnade i en religiös förening eller en moské.
du fullständigt fel person på fel arbetsplats
Men, att söka jobb i en skola och försöka påtvinga andra dina religiösa eller moraliska föreställningar om män och kvinnor, då är du fullständigt fel person på fel arbetsplats.
Ja, det är en mänsklig rättighet att få tro eller inte tro på vad man vill. Men det är absolut ingen mänsklig rättighet att få ett välbetalt jobb som lärare i en skola.
Om din religion, som du faktiskt valt själv, sätter gränser för hur du kan bete dig i offentligheten, då är det mer passande att inte söka ett jobb som strider mot din religion. Väljer du att ändå bli lärare, då får du rätta dig efter de regler som finns och som gäller alla andra.

PS. Artikeln publicerades först på Sydsvenskan 

Se mer om religiösa friskolor på Youtube:

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
Facebook Comments

Let me know what do you think?

Shares