TYVÄRR är det många i Sverige (politiker, journalister, tjänstemän, etc.) har extremt svårt att hantera frågor som har med islamism,…