‪Slöjförbud på förskolebarn väcker starka känslor och släpper loss starka reaktioner. Det förstår jag. Jag själv skulle också bli arg om min högsta dröm att göra mina barn till en ideologisk kopia av mina förfäder men en förskola försöker hindra mig från att göra det. Jag skulle till och med börja tänka att staten försöker tvinga på mina barn en viss ideologi. Men, och här kommer den väsentliga frågan, betyder slöjförbud på små barn ett ideologiskt tvång på någon riktning?‬ För att besvara denna mycket relevanta fråga låt oss förstå först vad den islamiska slöjan står för.

Islam är en vanlig abrahamitisk religion med strikta patriarkala strukturer och därtill högst tvivelaktig syn på kvinnan. Kvinnan ses som en belastning för familjen, den smutsiga könen som ska gömmas, döljas och kontrolleras. Hon ärver hälften av vad sin bror ärver och kan ej ingå äktenskap på egen hand utan manlig förmyndare. När hon gifts bort flyttas äganderätten på kvinnans kropp från familjen till den äkta mannen. Eftersom hon är alltid omyndig hur gammal hon än blir finns det alltid en manlig förmyndare som ansvarar för hennes sexualitet. För det krävs strikta renlighets ritualer och kyskhets garantier för att försäkra den framtida mannen att hon är ”ren” och ”orörd”. Denna illusion om att dottern/frun/systern är ”orörd” är en mani som varje man måste infinna sig i för att bevara sin heder. Men, vad har det med slöjan på tvååriga flickor?

Slöja på barn både i mellanöstern och i Sverige är högst representerad bland isolerade samhällsgrupper med svag ekonomi och låg utbildning. Dessa grupper är en grogrund för extrema ideologier med skev syn på människor i allmänhet och på kvinnor i synnerhet. Att en förälder väljer svepa in sin tvååriga dotter i tjocka plagg är ett sätt för fadern att visa för andra män att jag har minsann heder. Ett sätt att berätta för andra som ser på hans beslöjade dotter i barnvagnen att min dotter är ”kysk” och ”orörd”.

Det låter hemskt att höra ordet ”kysk” och ”tvååriga dotter” i en och samma mening, men, här bör vi förstå att i dessa extrema religiösa kretsar ses flickor oavsett ålder som sexobjekt. De kan om de inte beslöjade ”väcka tankar” och ”förföra” män. Att en förälder inte tvingar sin dotter att bära slöja tyder på tvivelaktig manlighet, svaghet och att han inte kan ”kontrollera” sina kvinnor. Därför är det viktigt att skapa vad islamister kallar ”slöj-identitet” där flickor från tidig ålder lär sig att slöja är en del av hennes identitet och att du som kvinna är inget mer än en lösaktig hora om du tänker någon dag ta av din slöja. Och eftersom få som vågar ta av slöjan senare i livet i rädslan för konsekvenserna, då talas det hellre om ”frivillighet” istället om extrem utsatthet. Ingen vill se på sig själv som utsatt och tvingad i ett öppet samhälle.

Men, att förbjuda slöja på små barn kommer det att hindra dessa extremister från att se på tvååriga flickors kroppar som sexobjekt? Förmodligen inte, men detta är ett ärende av polisiär natur och barnen ska inte tvingas bära skulden för. Dessutom, barnen enligt barnkonventionen har rätt till sin egen religionsfrihet. Att tvinga på barn en särskild religiöst eller politiskt ideologi strider mot deras rätt att välja själva. Slöjförbud på små barn betyder att man skyddar barnen från att bli ideologiskt tvingade eller hjärntvättade och ger de rätt till sin egen kropp, identitet och tankefrihet.

Om barnet självt vill bära slöja av egen vilja och helt utan tvång, då är det bara barnens fulla rätt att göra det när han/hon fyller 18. Varken staten eller någon annan människa ska lägga sig i vad andra människor klä på sig i sin egen fritid. Med detta sagt, bör vi alltid komma ihåg att religiositet är ett personligt val. Det ska inte tvingas på någon och inte minst barn.

Bassam Al-Baghdady

Grundare Centrum för Sekulär Bildning

Facebook Comments

1 Comment

  1. Väl skrivet, Bassam! Frihet till något är ingen frihet om man inte också har rätt till friheten från samma sak. Olika slags friheter står alltså i motsats till varandra. Friheten att förslava andra under religion står mot friheten att slippa det.

Let me know what do you think?

Shares