Snabbkurs om islamism

TYVÄRR är det många i Sverige (politiker, journalister, tjänstemän, etc.) har extremt svårt att hantera frågor som har med islamism, politisk islam, jihadism och allt som förknippat eller kan förknippas med islam av tre enkla skäl.

1. Man har för låg kunskap om skillnaderna mellan dessa begrepp eller vad de står för.
2. Man är för rädd att trampa fel då frågan gäller först och främst invandrargrupper.
3. Islamister ger sken av sig själva att de representerar vanliga muslimer.

Därför tycker jag att det är högtid att förklara vad dessa begrepp står för i en liten snabbkurs här. Hjälp mig att sprida den.

ISLAM är en religion som är grundad på 600 talet av en person som tros ha levt i Mecka som fick namnet Muhammed (frälsaren på syrianska ܝܫܘܥ). Islams bok heter Koran och är en bok som består av verser. De kallas verser därför att de är skrivna på ett sättet som påminner mer om en dikt eller rim än en vanlig prosatext såsom i Bibeln.

KORANEN är den heliga boken för muslimer såsom Bibeln är för Kristna. Själva Koranen kan delas till två delar, Mecka-koran och Medina-koran. Mecka-koran är de delar av Koranen som skrevs när Islams grundare Mohammed levde i Mecka och var svag de första 13 åren sedan han började kalla för islam. Dessa verser har på arabiska högre språkligt värde, rentav vackra rim och är vanligtvis fredliga och kallar för försoning. Sedan kommer Medina-koran som skrevs efter att Muhammed lämnade Mecka till Medina och fick mer politisk makt då han slöt ett avtal med en klan i Medina som konkurrerade med Mecka klaner om handelsvägarna i arabiska halvön. Dessa verser är inte lika språkligt stabila, fastnar i upprepning och har ett oförsonligt språkbruk mot icke troende.

ISLAMISM eller känt också som POLITISK ISLAM är den del av islams idékultur som förespråkar att islam är inte enbart en religion som har med den privata tron att göra utan också en politisk idé för att grunda en stat på. Exempel på de som förespråkar islamism är Alqaida, ISIS, Muslimska Brödraskapet, Alshabab och andra kända terrororganisationer i världen. Politisk islam har sina rötter i islams teologi och skrifter då islams grundare var egentligen den första i islams historia som utnämnde sig själv till Allahs ställföreträdare (Kalifa). På det sättet hade han både den religiösa och politiska makten över människorna som bodde inom den första islamiska statens gränser. Dock, viktigt att påpeka här att politisk islam inte alltid förespråkar våld.

JIHADISM Är den militära grenen i den politiska islam. Jihad är arabiska ordet för Kamp och islamister påstår att Jihad är en religiös plikt för alla muslimer för att tvinga alla som bekänner sig till islam att lyda dem. Alla kända terrororganisationer i världen använder sig av Jihadism för att utföra sina dåd för att uppnå politiska mål.Tråkigt nog har Jihad också sina rötter i islams religiösa texter och tidiga skrifter såsom hadither och Koranen. Dessa verser och texter används flitigt av jihadister för att rättfärdiga sina dåd.

EN VANLIG MUSLIM Är en person som i de allra flesta fall råkar vara född av föräldrar som bekänner sig till islam. Föräldrarna själva är också födda i denna religion och har i de allra flesta fall inte haft något aktiv val av sin egen religiösa livsåskådning. En troende muslim är en person som säger sig tro på Muhammed och det som står i Koranen, men egentligen inte nödvändigt. Det räcker med att man är född av en föräldrar som är muslim eller att man uttalar en ramsa på arabiska (Shahada), och då blir man muslim.

Två grupper har i sitt intresse att blanda två olika skilda begrepp som islamist och muslim. Rasister som ser en terrorist i varje muslim och islamister som vill dölja sin politiska aktivism och avfärda all kritik mot islamism som uttryck för rasism mot vanliga muslimer. Därför är det viktigt att känna till skillnaden mellan en vanlig muslim och en islamist lika mycket som att känna till skillnaden mellan en nazist och en vanlig tysk medborgare eller Anders Brevik och en vanlig norsk medborgare. En islamist kan bete sig och klä sig hur modernt som helst och dessutom försöker ansluta sig till olika politiska partier och deltar i det demokratiska spelet, dock, den har alltid sin politiska strävan och ändamål att göra islams regler och lager till politisk accepterade system. När vi alla känner till skillnaderna ovan blir det tydligt för oss alla vad vi pratar om, och kanske vågar våra politiska representanter och folkvalda tala urskägget när en islamist i fåradräkt i ett politiskt parti försöker spela talesman för vanliga muslimer.

✅ Dela för att öka kunskapen
✅ Berätta vad du tycker
✅ Stå upp för demokrati mot extremism & rasism

Bassam Al-Baghdady

Facebook Comments
Bassam Al-Baghdady
No Comments
Posted in:
Bassam Al-baghdady
Comments
There are no comments yet.
Write a comment

Let me know what do you think?