Tag

EU-domstol

Browsing
EU-domstolen har sagt sitt! Arbetsgivare har rätt att förbjuda religiösa symboler på arbetsplatser. En dom som kom med stor lättnad för många arbetsgivare och med fasa och skräck för vissa extremister som vill tvinga in sin religion i alla sammanhang, och inte minst på arbetsplatser. Det behövs knappast påpekas att alla i ett sekulärt samhälle har